Certificering

Bouwend Nederland

logo_bouwend_nederland
Eén van de kerntaken van Bouwend Nederland is belangenbehartiging. In onze contacten met landelijke, provinciale en regionale overheden proberen we voor bouwbedrijven en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren.

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in profilering van de vereniging bij stakeholders. Inmiddels wordt de vereniging gezien als een serieuze gesprekspartner en worden steeds meer resultaten geboekt. De komende jaren zal worden ingezet op een nog meer resultaatgerichte belangenbehartiging.

Fundeon

fundeon

Gebr Corsten geeft leerlingen de kans om het vak te leren binnen het bouwbedrijf. Daarvoor zijn wij aangesloten bij Fundeon en erkend als leerbedrijf.

Met de komst van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) voeren bedrijven onder de verantwoordelijkheid van het regionaal opleidingen centrum (ROC) het praktijkgedeelte van de opleiding van hun leerlingen uit.

Het bedrijf wordt erkend voor de beroepsopleidingen die men in de praktijk verzorgt (BPV). De praktische uitvoering ligt bij de leermeester of praktijkbegeleider van het leerbedrijf.